Księgowość

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
 • ewidencja podatków od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie Ksiąg Handlowych:
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze,
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Na podstawie zawartej z naszym biurem umowy, odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie ksiąg oraz sporządzenie deklaracji i informacji podatkowych i ubezpieczeniowych. W przypadku udzielenia nam pełnomocnictwa, reprezentujemy naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli.