Księgowość

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatków od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:
 • ewidencja przychodów i kosztów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzenie Ksiąg Handlowych:
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze)
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • rozliczenie udziałowców/właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • sporządzenie sprawozdań finansowych
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Na podstawie zawartej z naszym biurem umowy, odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie ksiąg,replica uhren sporządzenie deklaracji i informacji podatkowych oraz ubezpieczeniowych. W przypadku udzielenia nam pełnomocnictwa, reprezentujemy naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS
fake rolex
replica rolex