rozwój

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Jakość naszych kompleksowych usług jest jednym z fundamentów naszej wieloletniej działalności. Jakość oznacza dla nas spełnianie potrzeb naszych Klientów w możliwie jak najlepszy sposób. W tym znaczeniu jakość stanowi ważne kryterium dla Klientów korzystających z naszych usług. Działać będąc świadomym jakości oznacza dla nas także posługiwanie się cennymi zasobami w sposób skuteczny i umiejętny. Wszyscy pracownicy naszej firmy mają obowiązek oraz prawo dążyć do eliminowania okoliczności utrudniających świadczenie nienagannych pod względem jakości usług. Jednocześnie zgodnie z przyjętą wizją dążymy by na lokalnym rynku stać się liderem w zakresie minimalizowania naszego wpływu na środowisko.replica watches uk Odpowiedzialność za środowisko naturalne stanowi dla nas ogromną wartość.


Aby spełnić wymagania Klientów wraz z dbałością o środowisko wyznaczamy sobie następujące cele:


• Profesjonalne świadczenie usług dla krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych
• Prowadzenie spraw Klientów w terminach i trybie określonym w przepisach prawa i bowiązujących procedurach wewnętrznych
• Wykonywanie czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, w sposób profesjonalny i rzetelny, z zachowaniem należytej staranności,
• Zatrudnianie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych oraz społecznych, umiejętności współpracy i wysokiej kulturze osobistej,
• Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem na zasadach partnerskich poprzez wspólne ustalenie zakresu usług, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego Klienta,
• Minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne,
• Spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i mających zastosowanie wymagań.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Ustanowione cele realizujemy poprzez:


• Szkolenie naszego fachowego personelu,
• Analizę aspektów środowiskowych oraz rozwijanie i wdrażanie minimalizujących wpływ na środowisko metod pracy
• Inwestowanie czasu i środków w ciągły rozwój zawodowy naszych specjalistów, ich zaangażowanie w ochronę środowiska
• Wykorzystywanie najnowszej wiedzy w dziedzinie interpretacji przepisów podatkowych, rachunkowych i kadrowo-płacowych,
• Inwestycje w oprogramowanie księgowo-kadrowe oraz prawne, w szczególności w nowoczesne systemy informatyczne
• Przestrzeganie norm etyki zawodowej, a w szczególności zasady poufności uzyskanych informacji,

• Regularną ocenę skuteczności i efektywności naszej polityki oraz naszych celów
• Zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków do doskonalenia wykonywanych czynności.

fake Tag Heuer imitazioni orologi