Kadry i płace

Sporządzenia:
  • list płac
  • pasków wynagrodzeń
  • deklaracja ZUS
  • deklaracja podatku od osób fizycznych (PIT 4)
  • deklaracja PFRON
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
  • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
  • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych
Na podstawie zawartej z naszym biurem umowy, odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie ksiąg oraz sporządzenie deklaracji i informacji podatkowych i ubezpieczeniowych. W przypadku udzielenia nam pełnomocnictwa, reprezentujemy naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli.